هر روز، ظهور یک فرقه جدید در گودر

Sunday, June 13, 2010

تازگیها یه گروه جدیدی در گودر پیدا شدن که تخصص‌شون کامنت گذاشتن زیر فیدهای علیرضا روشن و تصحیح نوشته‌های شخصی ایشونه!

0 comments: