جام جهانی 90 و 94

Tuesday, June 15, 2010

زمانی بود که نه اینترنتی بود و نه ماهواره‌ای و ما مات مونده بودیم که بالاخره اسم این آقا «روبرتو باجو» ست یا باجیو یا باگو یا باگیو یا باگجیو یا باجگیو یا...؟ هرچی شفیع و بهروان و کوثری و کوتی و... می‌گفتن ما هم باور می‌کردیم!

0 comments: