چشم و گوش‌های دریده

Saturday, June 19, 2010

خدا حفظش کنه، یه معلمی داشتیم که به ماه عسل می‌گفت: «ماه غسل»! نامرد از همون اول داشت ما رو شستشوی مغزی می‌داد و منحرف‌مون می‌کرد!