خط امام یا رهبری؟

Saturday, June 12, 2010

نمازگزاران جمعه: ای علی مطهری، برگرد به خط رهبری!
علی مطهری: نمی‌خوام، نمی‌خوام، میرم تو خط امام!

0 comments: