مناجات خواجه عبدالله- 5

Thursday, June 17, 2010

الهی!
چون بید می‌لرزم...
که مبادا به هیچ نیرزم!

0 comments: