فروشنده بانمک

Saturday, June 19, 2010

- آقا سس مهرام دارین؟
+ نه، چس بهرام داریم!

1 comments:

فرضيه هاي گستاخانه said...

چند وقتي بود يك وب كه مينيمال خوب بنويسه و آدم خوشش بياد نديده بودم، آخه بيشترشون كــــ ـس شعرمال مينويسن، مي دوني كه؟!
به هر حال لينكت كرديم كه يه حالي بكنيم...