آرنجم هم نمی‌تونی بخوری!

Wednesday, June 23, 2010

کاری کردن که آدم روش نمیشه بگه: آرنجم می‌خاره!

4 comments:

ذغال سنگ said...

سلام ریزنوشت جان. افتادم امیدیه اهواز

Anonymous said...

سلام
نظرت بابات در این باره چیه؟

* چه بابای با حالی داری*

mazo said...

ببینم خدایی نکرده قرار نیست که دماغمونم چون یه شباهت هایی با یه چیز دیگه داره ببریم؟

Anonymous said...

همش شعبون یک بار هم رمضون. اینهمه به خانمها با مزخرف گویی زور گفتن حالا یکبار هم آقایون شامل حالشون بشه. وای خدا! چند روزه پایه خنده جوره....