بابام و جام جهانی- 8

Wednesday, June 30, 2010

بابام: یعنی هنوز این روش گول زدن مسخره از مد نرفته که تو ضربه‌ی کاشته، یکی از روی توپ می‌پره و یکی دیگه ضربه رو می‌زنه؟ الان همه مدافع‌ها تو این صحنه یه حالت «به تخمم» دارن و از جاشون تکون نمی‌خورن!

0 comments: