یا حجة‌ ابن الحسن، ریشه ظلم ُ بکن

Saturday, June 12, 2010

ایشالا از راهپیمایی که صحیح و سالم برگشتیم، برنامه‌ریزی کنیم برای راهپیمایی باشکوهتر سال آینده، آخه اینطور که بوش میاد، نه اینا از رو میرن نه خدا!

0 comments: