بابام و جام جهانی- 1

Sunday, June 20, 2010

بابام که برای اولین بار در سالهای اخیر داره فوتبال می‌بینه: تخم اینا باد نکرد از بس تو این شیپوراشون فوت کردن؟!

0 comments: