صبور باشید،‌ تاریخ تکرار می‌شود، شک نکنید

Saturday, June 12, 2010

«جورج اورول» کجایی که نور به قبرت بباره، باید سر از گور دربیاری و ادامه «قلعه حیوانات» رو اینجوری بنویسی: سی سال بعد از اینکه خوکها همه کاره مزرعه شدن، کم‌کم با هم اختلاف پیدا کردن و افتادن به جون هم و همدیگه رو لت و پار کردن... دوباره مزرعه افتاد دست بقیه حیوونها...!

0 comments: