بابام و جام جهانی- 3

Tuesday, June 22, 2010

بابام: اون زمانا تو چه تیمی یه بچه خوشگلی بازی می‌کرد، موهای نازی داشت... بتی بود، پتی بود... چی بود؟ نیست دیگه؟

0 comments: