در سرزمین موج‌های آبی مشهد اتفاق افتاد- واقعی

Wednesday, June 23, 2010

صدای بلندگوی مجتمع که چند نفر رفتن گفتن رفیق‌مون رو پیج کن: آقای میرحسین موسوی به اطلاعات... آقای میرحسین موسوی به اطلاعات...
(کف و سوت و تکبیر و یاحسین، میرحسین حضار)

0 comments: