الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقا

Monday, June 14, 2010

اینا چطوری می تونن یه مملکت رو اداره کنن، وقتی حتا تو یک جمع صد نفره نمی‌تونن چهار تا شعار به دردبخور و هماهنگ بدن!؟
یکی میگه استقلال قهرمان میشه، اون یکی میگه کروبی باید لخت بشه، اون یکی برای خودش الله اکبر میگه، یکی هم از اون گوشه می‌خنده! یعنی اینا برای خودشون ژانری هستن ها!
ویدئوی محاصره بیت آیت‌الله صانعی و کروبی در قم توسط یه مشت خل و چل
اینا رو بهشون پیشنهاد می کنم که تو غارت خودجوش بعدیشون ازش استفاده کنن:
صانعی نانجیب، دشمن محمود ِ عوام فریب!
کروبی، کروبی، شصت و سه درصدش ایناهاش!

0 comments: