بابام و جام جهانی- 5

Thursday, June 24, 2010

بابام بعد از دیدن چند تا تماشاگر که زیر پتو رفتن: تلویزیون امسال چه شانسی آورده که جام جهانی تو زمستون افتاده و تماشاگرا سردشونه، وگرنه چه سر و سینه‌ای رو باید سانسور می‌کردن!
چند دقیقه بعد:
پشت پیراهن یکی از بازیکنان اسلوونی نوشته kirm، بابام: ببینم با چه رویی می‌خوان اسم این یارو رو بخونن!؟

0 comments: