خرداد پر حادثه هم رفت...‏

Tuesday, June 22, 2010

دلم برای بچه های نسل آینده می‌سوزه که توی درس تاریخشون باید اینقدر مناسبت های ویژه‌ی خرداد رو از حفظ کنن...!

0 comments: