خدا نکنه یه چیزی مد بشه تو گودر

Friday, June 25, 2010

دیگه تو گودر با خوندن متنها نمیشه تشخیص داد نویسنده‌اش کیه، از بس همه شکل هم می‌نویسن. خلاقیت در گودر داره می‌میره، سلیقه‌ها یکسان شده!

0 comments: