مخفیگاه آشغالهای گمشده

Sunday, June 20, 2010

باید اعتراف کنم ماهی یه بار کیبوردم رو برعکس می‌کنم و با شدت می‌تکونم و از دیدین چیزهایی که از لابلای کلیدها میریزه روی میزم، با تعجب خاصی لذت می‌برم!

0 comments: