روز «به دَر» مبارک

Friday, June 25, 2010

روز پدر بر کلیه جوراب ‌فروشان، لباس زیر فروشان و نهایتا کیف و کمربند فروشان عزیز، مبارک باد! برید حالشو ببرید

0 comments: