شماره رند- واقعی

Friday, June 25, 2010

- یه شماره رند گیر آوردم، مفت!
+ شماره‌اش چنده؟
- 09124968375
+ چه جوری رنده!؟
- توش همه اعداد صفر تا ده وجود داره!

0 comments: