حاسبوا قبل ان تحاسبوا، موتوا قبل ان تموتوا

Thursday, June 10, 2010

درد و آتش و خون و فریاد... در راهست...

از آخرین نفس‌های اینترنت و اسمس لذت ببرید، شاید فردایی نباشد!

اینجا رفت رو اتوپایلوت، به امید دیدار
:)

0 comments: