مشایی: آقایان معین و مرتضوی از مفاخر هنر ایران زمین هستند

Sunday, June 13, 2010

بخش خبری بیست و سی به نقل از کیهان اعلام کرد، یکی از نزدیکان معین و بیژن مرتضوی (خواننده‌های لس‌آنجلسی که به تازگی وارد ایران شده‌اند) افشا کرده است که آهنگ معروف «کفتر کاکل به سر» معین در اصل به این صورت بوده:
کفتر کاکل به سر / های های
این خبر از من ببر / وای وای
بگو به محموت
که دوسش دارم
بگو برگرده
چشم براشم من
خاطر خواشم من
همچنین متن اصلی ترانه بیژن هم بدین صورت بوده است:
خدا خدای مستون / خدای می پرستون
به حق هر چی عشقه / ما رو به اَن برسون / ما رو به اَن برسون
و چون نتوانسته‌اند به زیارت محموت نایل شوند، تمام سختی و خطرات سفر را به جان خریده و خود به ایران بازگشته اند.
* توضیح تیتر: جمله تیتر را هم همان منبع موثق به بیست و سی و کیهان گفته!

0 comments: