سوزش تا ته

Tuesday, June 8, 2010

آخونده رو منبر مي‌گفت: يكي مياد و تو سينما «طلا و مس» مي‌سازه كه آدم لذت مي‌بره تماشاش كنه، يك ملعوني هم «مارمولك» مي‌سازه...
فكر كنم هنوز هستند كساني كه به اينا بگن «مارمولك»!

0 comments: