میر ِ ما، خدا رو شکر که لبت خندونه

Wednesday, June 9, 2010

ای خنده تو راهزن کاروان قند *** ما نیش عشق خورده و لعل تو نوشخند* مطلع غزلی از فروغی بسطامی

0 comments: