گیهان و خوانندگان- چهارده

Tuesday, June 8, 2010

خواستم که از این طریق به گوش سران فتنه برسانم که به این ننازید که در خط امام بوده‌اید، میزان حال فعلی اشخاص هست. چه بسا اگر خود امام هم زنده بود، از خط خودش خارج شده بود.
با تشکر از روزنامه وزین شما، گ-ه از ق-م

0 comments: