پیش بینی نشده = خودجوش = ما هم که نمی‌فهمیم

Thursday, June 10, 2010

میرحسین و کروبی: «اکنون در حالی که ۴۸ ساعت به زمان پیش‌بینی شده برای راهپیمایی باقی نمانده است با عنایت به گزارش نمایندگان احزاب اصلاح‌طلب و نیز جهت حفظ جان و مال مردم اعلام می‌داریم راهپیمایی پیش‌بینی شده برگزار نخواهد شد»

یه زمانی بود که مامان‌مون قاشق غذا رو پر می‌کرد و می‌گرفت جلوی دهنمون و چشم‌هاش رو می‌بست و می‌گفت: مبادا این لقمه رو بخوری!

0 comments: