لطفا آبروداری کنین

Monday, June 7, 2010

هیچگاه به کسی که می‌خواد بره وضو بگیره نگین «تو که وضو داشتی»، قرار نیست همه جلوی شما بگوزن تا شما بفهمین که وضوشون باطل شده!