در تاکسی اتفاق افتاد

Monday, June 7, 2010

تا حالا شده تو تاکسی پشت سر راننده بنشینین و شیشه شما و شیشه راننده پایین باشه، بعد راننده در حال حرکت، تمام اخلاط سینه و دل و روده‌اش رو جمع کنه و به بیرون پرتاب کنه، بعد گوشه‌ای از اونا از شیشه شما وارد بشه و بچسبه به سر و صورتتون؟ برای من اتفاق افتاده!

0 comments: