فارسی هان؟

Tuesday, June 8, 2010

از حق نباید گذشت، دوبله‌های فارسی وان به نسبت روزهای اول خیلی پیشرفت کرده، مثلا الان میشه فهمید که هنرپیشه چی میگه یا وقتی هنرپیشه گریه میکنه، صداش هم غمناک میشه!

0 comments: