بدون خنده خندیدن

Thursday, June 10, 2010

فیروزه جزایر(ی) دوما(س) بعد از کتاب «عطر سنبل، عطر کاج» که خیلی ازش خوشم اومده بود یه کتاب جدید نوشته به نام «بدون لهجه خندیدن» که اصلا و ابدا کتاب جالبی نیست! اینو گفتم که مثل من گولش رو نخورین!

0 comments: