روشنفکرمآب

Tuesday, June 1, 2010

اینایی که خیلی ادعای روشنفکری دارن و وقتی میرن حافظیه، کفش‌هاشون رو درمیارن و سینه‌خیز میرن سر قبر حافظ و صورتشون رو میذارن روی سنگ و های‌های گریه می‌کنن، ببخشید ها، غلط می‌کنن به اونایی که میرن حرم امامها و همین کارها رو می‌کنن ایراد می‌گیرن و مسخره‌شون می‌کنن!

0 comments: