یزید حاکم بود و حسین فتنه‌گر

Friday, December 17, 2010

تو تلویزیون آخونده می‌گفت: هجمه‌های سیاسی زمان امام (ع) که توسط حکومت انجام می‌شد، به گونه‌ای بود که به مردم نشان دهند امام (ع) از راه اسلام منحرف شده است...
یعنی الحق که چقدر دقیق زد تو خال!

0 comments: