لایف چیت کد

Sunday, August 1, 2010

از جنتی ناقلا بپرسیم کدوم دکمه‌ها رو زده که جونش کم نمیشه؟ حتی به اون غول آخر هم نمیرسه!

1 comments:

Anonymous said...

ایکون گاز گرفتن پوست بین انگشت شصت و اشاره داریش که دو طرفه هم گاز بگیر