وقتی مشکلات زندگی، ما را اخته می‌کنند

Thursday, August 12, 2010

احوالات امروزمون شده عین سال آخر جنگ. وقتی آژیر خطر رو به صدا درمی‌آوردن، تخممون هم نبود، به کارمون ادامه می‌دادیم، فوقش بمب می‌افتاد رو سرمون!

0 comments: