در آرایشگاه مردانه اتفاق افتاد

Saturday, August 7, 2010

- داداش قربون دستت، از این اسپری‌های سیخ-کننده هم بزن
+ جان؟!
- چی بهش میگن شافت، تافت...؟!

0 comments: