غربزن- 11

Wednesday, August 11, 2010

از بچگی برام سواله كه فوتباليستها چطوری تف می‌كنن كه تفشون اونقدر گرد و سفيد و محكم پرتاب ميشه بيرون؟
پست 478