انواع دختران از لحاظ حلقوی

Thursday, August 5, 2010

اونایی که با دیدن حلقه تو دست طرف مقابلشون خیالشون راحت میشه و حسابی باهاش لاس می‌زنن.
اونایی که با دیدن حلقه تو دست طرف مقابلشون اعصابشون خورد میشه و دیگه باهاش لاس نمی‌زنن!

0 comments: