خدا بیامرزه شهید شیرودی رو

Thursday, August 26, 2010

برام اسمس زده: «الان تو برنامه ماه عسل، دختر و پسر و عروس شهید شیرودی رو آوردن. برو تو نخ بینی و گونه‌های عمل کرده و ابروهای دختر آن مرحوم!»

0 comments: