خر پیش اینا دانشمنده

Sunday, August 1, 2010

نفهمیدم اینترپل تونست شماره پلاکهایی که شهرام امیری داده بود رو ردگیری کنه و بازداشت‌شون کنه؟!