پاشو لامصب، بوش دراومد

Wednesday, August 11, 2010

ملاک زمان بلند شدن از پشت کامپیوتر برای من وقتیه که نیم ساعت از بوی سوختگی کِـیس گذشته باشه!

0 comments: