نوستال دوران جاهلیت- چهل

Monday, August 16, 2010

«بینندگان عزیز، لطفا دست به گیرنده‌های خود نزنید. فیلم به طریقه‌ی سیاه و سفید پخش می‌شود»!

0 comments: