بی‌بی‌سی و ریزنوشت- 2

Sunday, August 15, 2010

باز لطف دوستان بی‌بی‌سی شامل حال ریزنوشت شد. امیدوارم عاقبتش چوبی نشه که مستقیم بره تو آستین‌مون! این دفعه علی آقای تازه وارد اون روش پخش ربنای شجریان رو خوند، دستش درد نکنه، به چشم برادری خوب چیزیه ولی بازم میگم، هیچکی پونه نمیشه...! نیمای عصیان و بهرنگ کجائین؟ دست به دست به گوشش برسونین!

0 comments: