غربزن- 9

Sunday, August 8, 2010

برام سواله كه كه بالاخره «اون ممه رو لولو برد» يا «خورد»؟ شايد هم اول برد، بعد خورد!؟
پست 456
.
.
.
توضیح: این پست خیلی اتفاقی و مدتها قبل در «غربزن» نوشته شده بود و هیچ ارتباطی با ممه‌های این روزها ندارد!

2 comments:

Anonymous said...

شاید اول خورد دید خوشمزش ترسید باقی بخورن تموم شه همشو برد

Anonymous said...

کاش برای توضیح این پستت می نوشتی که خیلی اتفاقی قبلا توی غر بزن نوشته بودیش!
قبول داری که خیلی ها متوجه نشدن؟؟
آخه دیگه خیلی حال به هم زن شد این موضوع!