واجبی بکش به اون گونه‌هات تا چشمات دیده بشه خوب

Wednesday, August 18, 2010

سردار آجورمو با اشاره به علامت مخصوص حاکم بزرگ بر روی پیشانی‌اش اضافه کرد: من خودم پاسدار انقلاب هستم و علی کریمی می‌بایست به جای روزه‌خواری، پاچه ‌خاری می‌کرد تا از استیل آذین اخراج نشود!

0 comments: