نصایح پدرانه- 9

Thursday, August 26, 2010

توضیح: این یک نصیحت مردانه است، ورود خواهران ممنوع!
.
.
.
پسرم! وقتی شلوار تنگ می‌پوشی، همیشه یک طرف پارک کن، نه وسط!

1 comments:

فرگیس said...

از نظر سلامت شاید اما از نظر شکل ظاهر مجبورم شما رو ارجاع بدم به مطلبی که از دید یکی از زنان ببیننده شمایل 'پارک یک طرفه' نوشتم
http://fergiss.blogspot.com/2010/02/blog-post.html

انتخاب با شماست :)