صد دفعه گفتم با شیشه نخور

Tuesday, August 10, 2010

اعتراف می‌کنم لذتی که از آب خوردن با دهان از بطری ِ درون یخچال می‌برم، هیچوقت از آب خوردن با لیوان نمی‌برم!

1 comments:

Anonymous said...

جالب تر اینه که هی به آدم می گن اون لامصب رو دهنی نکن ولی کو گوش شنوا !