ممه بی ممه!‏

Wednesday, August 18, 2010

اینقدر «ممه‌ممه» کردیم که چشمم به هر «ممه‌ای» می‌افته، قیافه نحس «ان آقا» میاد جلو روم!

1 comments:

Anonymous said...

ببخشید این ممه ها رو شما کجا می بینید؟ اگه میشه آدرس بدین ما هم یه چک بکنیم ببینیم واقعا همین طوریه؟