نصایح پدرانه- 8

Friday, August 20, 2010

پسرم! حتما برای خانه‌ات چندین شاخه گیاه «بامبو» بخر تا نگویند بی‌کلاسی!

0 comments: