وقتی روبوسی میکنه، بوی چی میده؟

Saturday, August 14, 2010

خدا رو شکر پخی نشدم که بخواد برم از دست این ان آقا جایزه بگیرم!

0 comments: