درد و بلای اونا بخوره تو سرت

Monday, August 9, 2010

- قول میدم سی روز رو به احترام زندانیان سیاسی اعتصاب خشک کنم... فقط دم غروب و طلوع آفتاب یه چیزی می‌خورم که سران جنبش سبز از دستم ناراحت نشن!

1 comments:

Anonymous said...

واقعا این حس همه طرف و نگهدار شما منو کشته
ممنون از این همه توجه